Contributie 2022

De jaarlijkse kosten van het lidmaatschap in 2022. 

De jaarlijkse kosten 2022

Senioren € 175,-  
Studenten (100% student) € 132,50 Verplicht om kopie van de studenten- of collegekaart in te leveren bij de ledenadministratie 
Junioren € 132,50 Geen geld voor tennis? Jeugdfonds sport & cultuur helpt! Lees hoe ›
Kids tarief t/m 7 jaar € 81,- Geen geld voor tennis? Jeugdfonds sport & cultuur helpt! Lees hoe › 
Entreegeld Senioren € 25,- Alleen in eerste jaar van lidmaatschap
Entreegeld Junioren € 10,- Alleen in eerste jaar van lidmaatschap
Competitiebijdragen Kostprijs  
Gezinskorting: Derde gezinslid - € 20,-  
Gezinskorting: Vierde gezinslid - € 25,- Totale korting bedraagt dan EUR 45 (EUR 20+ 25)
Gezinskorting: Vijfde gezinslid - € 30,- Totale korting bedraagt dan EUR 75 (EUR 20 + 25+ 30)
Gezinskorting: Zesde gezinslid - € 30,- Totale korting bedraagt dan EUR 105 (EUR 20+25+30+30)
2e Lidmaatschap - 50-60% KNLTB-leden krijgen 50% korting als ze al bij een andere tennisvereniging zijn ingeschreven. Ben je student, junior of kid – dan is de korting zelfs 60%. Lees meer ›

Bekijk de toelichting begrippen ›

Bardienst

Met ingang van het tennis seizoen 2012 worden er weer bardiensten gedraaid. Hiervoor wordt conform het huishoudelijk reglement € 50,- waarborg in rekening gebracht. Door 2 bardiensten te draaien in het seizoen wordt per keer € 25,- retour gestort aan het eind van het seizoen. Het bedrag van € 50 wordt automatisch geïncasseerd bij de twee termijnen van de contributie.

Bardienst is verplicht indien men per 1 januari van het betreffende tennisseizoen 18 jaar of ouder bent. 

Tennislessen

Sinds 2019 worden de tennislessen verzorgd door TAST tennisschool. Opgave voor tennislessen vindt plaats bij TAST tennisschool. Tennisschool Tast factureert rechtstreeks aan de tennisser. De kosten van het lessen staan op de site van de tennisschool. Lees meer over training ›

Wijze van betalen

Betalingen worden via automatische incasso geïncasseerd. De contributie wordt in twee termijnen (50%/50%) geïncasseerd omstreeks 24 maart en 24 mei.

Lid worden

Inschrijven (online formulier)

Geef je op voor het lidmaatschap bij LTV Soesterberg met het aanmeldingsformulier. 

Opzeggen

Opzegging van het lidmaatschap voor het volgend verenigingsjaar dient te geschieden voor 30 november van het voorafgaande verenigingsjaar (dus opzeggen voor 2022 moet uiterlijk op  30 november 2021 zijn gedaan). Opzeggen kan alleen schriftelijk bij de ledenadministratie (ledenadministratie@ltvsoesterberg.nl)  Mondelinge mededelingen of mededelingen aan de trainer kunnen niet als opzegging worden geaccepteerd. Wordt niet tijdig opgezegd, dan wordt het lidmaatschap gecontinueerd en bent u de volledige contributie voor het komende verenigingsjaar verschuldigd.

Toelichting begrippen

  • Senioren: Leden die per 1 januari van het verenigingsjaar 17 jaar of ouder zijn. 
  • Studenten: Leden die per 1 januari van het verenigingsjaar  17 jaar of ouder zijn en een dagopleiding volgen.
  • Junioren: Leden die per 1 januari van het verenigingsjaar nog geen 17 jaar zijn.
  • Kids: Leden die per 1 januari van het verenigingsjaar nog geen 8 jaar zijn.
  • Entreegeld: Elk nieuw lid betaalt eenmalig een entreegeld. Dit wordt tegelijk met de 1e contributie in rekening gebracht.
  • Gezinskorting: Vanaf het derde lid uit hetzelfde gezin, wonend op één adres wordt een korting op de contributie verleend.
  • Blessure-regeling:  Wanneer een lid gedurende het seizoen niet meer kan spelen als gevolg van een (zware) blessure, bestaat de mogelijkheid om een deel van de contributie retour te ontvangen. Een verzoek dient schriftelijk en met redenen omkleed te worden ingediend bij de ledenadministratie. Het bestuur beoordeelt of het verzoek wordt gehonoreerd.
Contributie/Lesgeld Overzicht