Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * *
Land*
Postcode*Nummer *
StraatPlaats
Telefoon*Mobiel *
E-mail*
Pasfoto
Max. 8 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden. Let op de verplichte velden en zorg dat die juist gevuld zijn. Mocht dit niet het geval zijn, volgt een foutmelding en moet ook de foto opnieuw geupload worden.
IBAN nr.
T.n.v.
Activiteiten
Tennis Categorie*
KNLTB nummer
Speelsterkte enkel
Speelsterkte dubbel
Vragen
Bent u al eerder lid geweest van een tennisvereniging?
Als u momenteel al ergens anders lid bent, wat is dan uw bondsnummer?
Is er al iemand van uw gezin lid van L.T.V. Soesterberg? (naam+geb. datum)
Fotonummer (in te vullen door ledenadm.)
---------------------------------------------------------------------------------------
Onderstaande vragen zijn voor onze vereniging van belang voor ons beleid
en wij verzoeken u om deze vragen eveneens te beantwoorden.
Waarom wilt u lid worden van L.T.V. Soesterberg/ hoe heeft u van ons gehoord?
Vindt u het leuk om vrijwilligerswerk voor L.T.V. Soesterberg te verrichten?
Zo ja, heeft u voorkeur voor vrijwilligerswerk?
(Barvrijwilliger/commissie/bestuur/incidenteel werk)
Heeft u specifieke kennis, die voor L.T.V. Soesterberg van belang kan zijn
en die u incidenteel wilt inzetten voor een activiteit van L.T.V. Soesterberg?
Zo ja, welke kennis is dat?
Wilt u s.v.p. een pasfoto van minimaal 300x400, met vermelding van uw voor- en achternaam,
mailen naar ledenadministratie@ltvsoesterberg.nl? *
Opmerking