Kosten lidmaatschap/lesgeld

 Men kan zich opgeven voor het lidmaatschap door middel van het Aanmeldingsformulier op de website.

Toelichting begrippen: 

Senioren:

Leden die per 1 januari van het verenigingsjaar 17 jaar of ouder zijn.

Studenten:

Leden die per 1 januari van het verenigingsjaar  17 jaar of ouder zijn en een dagopleiding volgen.

Junioren:

Leden die per 1 januari van het verenigingsjaar nog geen 17 jaar zijn.

Kids:   

Leden die per 1 januari van het verenigingsjaar nog geen 8 jaar zijn.

Entreegeld:

Elk nieuw lid betaalt eenmalig een entreegeld. Dit wordt tegelijk met de 1e contributie in rekening gebracht.

Gezinskorting:

Vanaf het derde lid uit hetzelfde gezin, wonend op één adres wordt een korting op de contributie verleend.

Blessureregeling: 

Wanneer een lid gedurende het seizoen niet meer kan spelen als gevolg van een (zware) blessure, bestaat de mogelijkheid om een deel van de contributie  retour te ontvangen. Een verzoek dient schriftelijk en met redenen omkleed te  worden ingediend bij de  ledenadministratie. Het bestuur beoordeelt of het verzoek wordt gehonoreerd.


Betalingen worden op de volgende wijze via automatische incasso geïncasseerd:
·        De contributie en eventuele competitiebijdrage worden in twee termijnen (50%/50%) geïncasseerd en wel omstreeks 27 februari en 27 april.Wijze van betalen 

·        De bijdrage voor de zomertraining junioren wordt geïncasseerd omstreeks 27 mei.

·        De bijdrage voor de wintertraining junioren wordt geïncasseerd omstreeks 27 november.

De jaarlijkse kosten van het lidmaatschap op basis van automatische incasso bedragen in 2018:

 

Bedrag

Toelichting

Senioren

€ 170,-

  (gelijk aan 2017)

Studenten (100% student)

€  130,-

Verplicht om kopie van de studenten- of collegekaart in te leveren bij de ledenadministratie

Junioren

€ 130,-

  (gelijk aan 2017)

Kids tarief t/m 7 jaar

€ 80,-

  (gelijk aan 2017)

Zomertraining 45 minuten jeugd

€ 90,-

 

2e Zomertraining 45 minuten jeugd

€ 85,-

 

Zomertraining 60 minuten jeugd

€ 120,-

 

2e zomertraining 60 minuten jeugd

€ 100,-

 

Entreegeld Senioren

€ 25,-

Alleen in eerste jaar van lidmaatschap

Entreegeld Junioren

€ 10,-

Alleen in eerste jaar van lidmaatschap

Competitiebijdrage

Kostprijs 

 Alleen van toepassing op competitiespelers senioren

Gezinskorting:

 

 

Derde gezinslid

-/- € 20

 

Vierde gezinslid

-/- € 25

Totale korting bedraagt dan EUR 45 (EUR 20+ 25)

Vijfde gezinslid

-/- € 30

Totale korting bedraagt dan EUR 75 (EUR 20 + 25+ 30)

Zesde gezinslid

-/- € 30

Totale korting bedraagt dan EUR 105 (EUR 20+25+30+30)

Met ingang van het tennis seizoen 2012 worden er weer bardiensten gedraaid. Hiervoor wordt conform het huishoudelijk reglement € 50,- waarborg in rekening gebracht. Door 2 bardiensten te draaien in het seizoen wordt per keer € 25,- retour gestort aan het eind van het seizoen. Het bedrag van € 50 wordt automatisch geïncasseerd bij de twee termijnen van de contributie.    

Opzeggen
Opzegging van het lidmaatschap voor het volgend verenigingsjaar dient te geschieden voor 30 november van het voorafgaande verenigingsjaar(dus opzeggen voor 2019 moet uiterlijk op 30 november 2018 zijn gedaan). Opzeggen kan alleen schriftelijk bij de ledenadministratie (ledenadministratie@ltvsoesterberg.nl)  Mondelinge mededelingen of mededelingen aan de trainer kunnen niet als opzegging worden geaccepteerd. Wordt niet tijdig opgezegd, dan wordt het lidmaatschap gecontinueerd en bent u de volledige contributie voor het komende verenigingsjaar verschuldigd.

 Jeugdsportfonds Soest 

 Een sport beoefenen  kan best kostbaar zijn. Contributie, lesgeld en materialen – alles tezamen kan dat aardig oplopen in de kosten.

 Om kinderen de kans te geven toch te kunnen sporten is het mogelijk subsidie aan te vragen bij het Jeugdsportfonds Soest.  Zij vergoeden tot maximaal € 225,- per kind per jaar kosten als contributie, kleding en materiaal

 Er zijn wat voorwaarden :

-        Het gezinsinkomen bedraagt maximaal 110% van het wettelijk sociaal minimum

-        Het gaat om sporten bij een vereniging (een teamsport heeft voorrang)

-        Kinderen van 6 t/m 17 jaar, woonachtig in gemeente  Soest, komen in aanmerking voor een bijdrage

 Je kunt je niet zelf opgeven , je moet  aangemeld worden door een tussenpersoon (intermediair)

Bijv. door school, stichting Balans of Bureau Jeugdzorg.

 Meer informatie is te vinden op : www.soest.nl/jeugdsportfonds/  

Vragen zijn te stellen via email utrecht@jeugdsportfonds.nl  of telnr. 06 20074161

 Natuurlijk willen wij je ook helpen : neem contact met ons op via email ledensupport@ltvsoesterberg.nl

 

 

 

 

 

Lesgeld Senioren

Er zijn meerdere typen training mogelijk, van privétraining tot competitietraining in een grotere groep, maar ook aan groepen van 2 of 4 personen wordt training gegeven. Dit is afhankelijk van jouw trainingsbehoefte en uiteraard de beschikbaarheid van trainers en-groepen.

Lees meer

Wijze van betalen

Betalingen worden op de volgende wijze via automatische incasso geïncasseerd:

De contributie en eventuele competitiebijdrage worden in twee termijnen (50%/50%) geïncasseerd en wel omstreeks  27 februari en  27 april. De bijdrage voor de zomertraining junioren wordt geïncasseerd omstreeks  27 mei. De bijdrage voor de wintertraining junioren wordt geïncasseerd omstreeks  27 november.

Opzeggen van het lidmaatschap

Opzeggen
Opzegging van het lidmaatschap voor het volgend verenigingsjaar dient te geschieden voor
30 november van het voorafgaande verenigingsjaar(dus opzeggen voor 2019 moet uiterlijk op
30 november 2018 zijn gedaan)
. Opzeggen kan alleen schriftelijk bij de ledenadministratie (
ledenadministratie@ltvsoesterberg.nl)  Mondelinge mededelingen of mededelingen aan de trainer kunnen niet als opzegging worden geaccepteerd. Wordt niet tijdig opgezegd, dan wordt het lidmaatschap gecontinueerd en bent u de volledige contributie voor het komende verenigingsjaar verschuldigd.