Opzeggen van het lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap voor het volgend verenigingsjaar dient te geschieden voor 30 november van het voorafgaande verenigingsjaar. Dus opzeggen voor 2021 moet uiterlijk op  30 november 2020 zijn gedaan. 

Lees meer