Senior-Student-Junior-Kids

Senioren:            Leden die per 1 januari van het verenigingsjaar 17 jaar of ouder zijn. 
Studenten:          Leden die per 1 januari van het verenigingsjaar  17 jaar of ouder zijn en een dagopleiding volgen.

Junioren:             Leden die per 1 januari van het verenigingsjaar nog geen 17 jaar zijn.

Kids:                   Leden die per 1 januari van het verenigingsjaar nog geen 8 jaar zijn.

Afhangsysteem

Na je aanmelding als lid, en betaling van contributie, ontvangt je een KNLTB ledenpas waarop je zeer zuinig moet zijn. Om bij ons te kunnen tennissen is deze ledenpas nodig om een baan te kunnen reserveren (dit heet: ‘afhangen’) via het elektronisch afhangbord dat te vinden is in de hal van het clubgebouw naast de toiletten. Een tennisbaan is af te hangen voor een periode van 45 minuten.

Lees meer

Gebruik van de banen

Wij spelen op gravelbanen en deze vragen zorgvuldig onderhoud en gebruik. Daarom is het verplicht om na het gebruik de gravelbanen te slepen door gebruik te maken van het sleepnet dat op de baan aanwezig is. De wijze van vegen staat op het hek bij de banen aangegeven. Neem hier a.u.b. goed kennis van. Alleen met goed onderhoud houden we onze banen in goede conditie. Het verzoek is om het sleepnet altijd terug te hangen op de plek waar de ophanghaken zijn bevestigd.

Lees meer

Bardienst

Met ingang van het tennis seizoen 2012 worden er weer bardiensten gedraaid. In het beginsel zijn alle senior-leden verplicht om jaarlijks twee bardiensten te draaien. Voorafgaand aan het seizoen ontvangen leden van de barcommissie het verzoek om zichzelf aan te melden voor deze bardiensten via het elektronische barplanningssysteem. Leden kunnen dan op basis van eigen beschikbaarheid hun bardienst inplannen via de site bardienstplanner.afhangbord.nl.

Lees meer

Blessureregeling

Wanneer een lid gedurende het seizoen niet meer kan spelen als gevolg van een (zware) blessure, bestaat de mogelijkheid om een deel van de contributie retour te ontvangen. Een verzoek dient schriftelijk en met redenen omkleed te worden ingediend bij de ledenadministratie. Het bestuur beoordeelt of het verzoek  wordt gehonoreerd.

Verlichting in de winter

Met ingang van 1 december a.s. blijft de kantine ’s avonds dicht. Het voorportaal van de kantine blijft wel toegankelijk met je spelerspas zodat het toilet bezocht kan worden (bij voorkeur alleen bij echte nood!) en ook de AED-beschikbaar is. Dus neem altijd je spelerspas mee

Met het Skicentrum hebben we geregeld dat je de verlichting ’s avonds zelf aan kan doen. En je kan daar terecht voor een drankje.

Lees meer