Algemeen

Op deze pagina's willen we je kort kennis laten maken met onze vereniging. Waarschijnlijk worden je meeste vragen beantwoord als je hier doorheen leest.

 Heb je daarna nog vragen? Neem dan contact op via ledenadministratie@ltvsoesterberg.nl

 Communicatie geschiedt binnen de vereniging uitsluitend via de website en via e-mail. Met enige regelmaat worden nieuwsberichten op de website geplaatst en per e-mail verstuurd. Zorg er dus te allen tijde voor dat de ledenadministratie beschikt over je juiste e-mailadres, zodat je geen nieuws hoeft te missen!  (ledenadministratie@ltvsoesterberg.nl)

Vertrouwenscontactpersonen

Wat is een Vertrouwenscontactpersoon (VCP)? 

De vertrouwenscontactpersonen (VCP) zijn binnen LTV Soesterberg het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. De VCP fungeert als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. Zij bieden een luisterend oor, geven raad en verwijzen door naar geschikte hulp indien dit gewenst is. Daarnaast adviseren en stimuleren zij de vereniging om preventieve maatregelen te nemen ter bevordering van een veilig en integer (sport) klimaat. 

Lees meer