Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
Telefoon*Mobiel *
E-mail*
Pasfoto
Max. 8 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr.
T.n.v.
Activiteiten
TennisCategorie*
KNLTB nummer
Speelsterkte enkel
Speelsterkte dubbel
Vragen
Bent u al eerder lid geweest van een tennisvereniging?
Als u momenteel al ergens anders lid bent, wat is dan uw bondsnummer?
Is er al iemand van uw gezin lid van L.T.V. Soesterberg? (naam+geb. datum)
Fotonummer (in te vullen door ledenadm.)
---------------------------------------------------------------------------------------
Onderstaande vragen zijn voor onze vereniging van belang voor ons beleid
en wij verzoeken u om deze vragen eveneens te beantwoorden.
Waarom wilt u lid worden van L.T.V. Soesterberg/ hoe heeft u van ons gehoord?
Vindt u het leuk om vrijwilligerswerk voor L.T.V. Soesterberg te verrichten?
Zo ja, heeft u voorkeur voor vrijwilligerswerk?
(Barvrijwilliger/commissie/bestuur/incidenteel werk)
Heeft u specifieke kennis, die voor L.T.V. Soesterberg van belang kan zijn
en die u incidenteel wilt inzetten voor een activiteit van L.T.V. Soesterberg?
Zo ja, welke kennis is dat?
Wilt u s.v.p. een pasfoto van minimaal 300x400, met vermelding van uw voor- en achternaam,
mailen naar ledenadministratie@ltvsoesterberg.nl? *
Opmerking