Update van het bestuur (25-april)

Beste LTV-leden,

Hopelijk zijn jullie en jullie familieleden nog altijd gezond en zijn de financiële gevolgen van de Corona-crisis enigszins te overzien. Het zijn en blijven waarschijnlijk nog wel even bijzondere tijden. Het toverwoord is op dit moment ‘vaccin’. Hopelijk wordt het snel gevonden waarmee de gezondheidsrisico’s beheersbaar worden. Heel veel sterkte in ieder geval voor iedereen.

Met een dubbel gevoel hierbij een update vanuit het bestuur naar aanleiding van de berichtgeving vanuit onze regering en de KNLTB, onze nationale tennisbond. 

Overleg gemeente en KNLTB
Natuurlijk erg blij dat vanaf 29 april de jeugd weer mag gaan tennissen zolang het niet in officieel wedstrijdverband (competitie en toernooien) is. Bij het sporten voor jeugd in de leeftijd van 13 t/m 18 jaar blijft de 1.5 meter afstand van toepassing, voor jeugd t/m 12 jaar niet. Helaas is er voor de senioren nog geen goedkeuring en zullen deze nog even geduld moeten hebben en is het afwachten wat er na 20 mei wordt besloten. Natuurlijk frustrerend voor onze seniorleden maar laten we er op vertrouwen dat dit op dit moment de juiste keuzes zijn van mensen die hier verstand van hebben. Daar houden we ons aan. Gezondheid staat voorop. Over de voorjaarscompetitie is besloten dat deze wordt verschoven naar het najaar. Onze Technische Commissie zal inventariseren wat hiervan de consequenties zijn voor ons en welke bereidheid er is bij de ingeschreven teams om in het najaar competitie te spelen. De competitiespelers kunnen hierover binnen enkele weken een vraag over verwachten.

Op dit moment vindt er nauw overleg plaats met de KNLTB en de gemeente Soest hoe precies invulling te geven aan de 1,5 meter samenleving en andere voorschriften. Wij streven ernaar om vanaf 29 april a.s. ook ons tennispark weer te openen voor de jeugd. Hiervoor moeten wij nog toestemming krijgen van de gemeente Soest en die is er op dit moment nog niet. 

Welke stappen worden nu gezet:

  • De KNLTB werkt in samenspraak met verenigingen en trainers het scenario uit voor tennis voor de jeugd t/m 18 jaar met hierbij aandacht voor het park, de baan en de bal en de praktische haalbaarheid.
  • Er wordt een uitgebreide ‘toolkit’ ontwikkeld, zodat verenigingen en leraren snel en makkelijk kunnen opstarten binnen de geldende richtlijnen. De richtlijnen en uitvoering wordt met NOC*NSF en de VSG afgestemd.
  • De gemeente Soest maakt hier vervolgens verder afspraken over met ons en buurtsportcoaches. De richtlijnen en toolkit worden zo snel mogelijk aan ons en leraren gestuurd, zodat wij de nodige voorbereidingen kunnen treffen.
  • Overleg met onze tennistrainer Stefan om de trainingen voor de jeugd te beginnen. Het is vooralsnog de bedoeling dat deze in de week van 4 mei a.s. beginnen. Maar ook dit is mede afhankelijk van de goedkeuring door de gemeente Soest en de nog te ontvangen protocollen van de KNLTB. Stefan zal hier de jeugd die zich heeft ingeschreven voor de tennisles over informeren zodra deze duidelijkheid er is.
  • Opstellen van een protocol voor onze eigen tennisvereniging waar alle leden zich aan hebben te houden om zo met elkaar veilig te kunnen sporten en weer te genieten van het leuke spelletje dat tennis nog altijd is.

We bereiden ons dus voor op sport in de 1.5 meter samenleving voor iedereen.

Binnenkort meer informatie
Wij beseffen dat wij op dit moment nog niet alle antwoorden kunnen geven, maar wij werken er in overleg met de gemeente Soest hard aan om er voor te zorgen dat de jeugd vanaf 29 april weer terecht kan op ons tennispark mits zij en de ouders zich houden aan de regels en afspraken zoals door het bestuur zijn bepaald. 

Zodra wij meer duidelijkheid kunnen geven melden wij ons direct. Hou de komende dagen daarom je mail en onze website in de gaten.

Het bestuur.

Clubnieuws Overzicht