Een update vanuit het bestuur

De beste wensen

Namens het bestuur willen wij al onze leden en degenen die hun dierbaar zijn een voorspoedig 2020 wensen met veel geluk, gezondheid en (tennis)plezier. 

 

Korte terugblik 2019

Hoe kijk je terug op een jaar waarin we in november werden geconfronteerd met het noodlottige overlijden van Roy Brink. Het was ondanks het grote verlies fijn om te zien hoeveel familie, vrienden, bekenden en LTV-leden die in veel gevallen overigens ook onder de eerste drie genoemde categorieën vielen persoonlijk afscheid hebben genomen van Roy. Tijdens zijn afscheid werd nog een keer duidelijk wat voor een mooi mens Roy was, die zo midden in het leven stond en er ook van genoot. Roy zal voor altijd in onze herinnering blijven voortleven. 

Vlak daarvoor, eind oktober, kregen we het bericht dat geheel onverwacht ons oud bestuurslid Rian Beek en moeder van één van onze leden was overleden. Rian was al wat langer minder nauw betrokken bij onze vereniging maar nog wel altijd een trouwe supporter bij haar dochter Daniëlle. Rian was een super fijn en sportief persoon waarmee wij in het bestuur bijzonder plezierig hebben samengewerkt. Ook haar aanwezigheid langs de baan zullen we gaan missen. 

Wij hopen dat alle mensen voor wie Roy en Rian een rol in hun leven heeft of hebben gespeeld de kracht vinden in 2020 om dit verlies te verwerken.

Na bovenstaande berichten worden andere zaken binnen de vereniging ineens heel relatief toch willen we nog wel enkele ontwikkelingen aanstippen.

Allereerst gaat er heel veel dank uit naar alle vrijwilligers die er voor hebben gezorgd dat er heel veel zaken erg goed geregeld zijn bij onze vereniging. Het onderhoud van de banen en het park, de dagelijkse barbezetting, de tennis- en laddercompetities, toss avonden, open toernooien en zoektocht naar nieuwe sponsors. Ook hebben we gezien dat de nieuwe jeugdcommissie samen met onze nieuwe trainer Stefan Tewes voor veel enthousiasme bij de jeugd heeft gezorgd. Er zijn veel activiteiten georganiseerd met de hulp van diverse ouders. 

Wij kijken tevreden terug op het eerste jaar van onze nieuwe trainer Stefan en zijn trainersstaf dat wij hebben besloten om het contract met twee jaar te verlengen.

Tegelijkertijd zijn er ook wel mindere ontwikkelingen zichtbaar. 2019 was het jaar van ons 45-jarig jubileum helaas werd het jubileumfeest erg matig bezocht, ondanks de grote inspanningen van de evenementencommissie hiervoor. We zien hier als bestuur overigens wel een trend in. Een op het oog afnemende interesse voor georganiseerde activiteiten bij de senioren. Dit was ook de reden dat voor het eerst in onze historie de clubkampioenschappen geen doorgang konden vinden. Dit werkt niet stimulerend voor de vrijwilligers die hier veel tijd en energie in stoppen. Ook zien we een teruglopend bezoek aan de kantine op de doordeweekse avonden. Niet alleen slecht voor onze baromzet maar ook niet prettig voor de mensen die een bardienst hebben. Een hele avond bardienst draaien voor een paar kopjes thee en/of koffie is niet waar je het voor doet. Voorlopig willen we zeker niet tornen aan de openingstijden van de kantine, maar dat we hier het komende jaar kritisch naar zullen kijken mag ook duidelijk zien. Verder zullen we in overleg met de commissies bekijken of er mogelijkheden zijn om meer mensen te enthousiasmeren voor de diverse activiteiten. Als er bij één van jullie hier ideeën over zijn dan horen we dat natuurlijk graag zodat we hier mee aan de slag kunnen.

Naar boven ˆ

Nog wel vrijwilligers nodig

We mogen in zijn algemeenheid nog niet klagen over het aantal vrijwilligers maar we kunnen zeker nog versterking gebruiken. Ook in het bestuur hebben we op dit moment twee vacatures waar dringend aanvulling gewenst is. Onze penningmeester Paul van Maarseveen heeft al enige tijd geleden aangegeven dat hij tijdens de komende ledenvergadering in februari gaat stoppen. Helaas heeft nog niemand zich aangemeld. We hopen dat er een lid bereid is om deze belangrijke taak op zich te nemen. Als je vragen hebt wat de werkzaamheden inhouden dan kan je contact opnemen met Paul. Naast het vertrek van Paul heeft ook Liesbeth Keupers vanwege drukke werkzaamheden haar bestuurstaak neer moeten leggen. Deze waren voor haar niet meer te combineren. Erg jammer maar alle begrip voor haar keuze en veel dank voor haar inzet de afgelopen jaren. Maar ook voor haar zijn we op zoek naar een vervang(st)er. Zij had een iets meer algemene taak binnen het bestuur en onderhield de contacten met diverse commissies en was nauw betrokken bij de ledensupportcommissie. Voor vragen hierover kan er contact op worden genomen met Bert Gadellaa. Denk a.u.b. niet een ander doet het wel en ze redden het ook wel zonder mij. Dit is zeker niet het geval. Een vereniging bestaat bij de gratie van vrijwilligers en we merken dat we geregeld tegen onze grenzen aanlopen wat we kunnen organiseren en oppakken. Mochten er dus leden zijn die het erg leuk lijkt om tot het bestuur of een commissie toe te treden of in een andere rol graag iets voor de vereniging willen betekenen dan horen wij dat graag. Dit hoeft niet gelijk in een ‘vaste’ functie maar kan ook door een bijdrage te leveren in een ‘kortlopend’ project. Vele handen maken licht werk.

Naar boven ˆ

Vertrouwenspersonen

Maar gelukkig zijn er ook positieve berichten op dit front te melden. Sinds het afgelopen jaar hebben we op onze vereniging twee vertrouwenspersonen. Cynthia van Amstel en Winston Zuiverloon hebben deze taak op zich genomen. Gelukkig hebben ons geen signalen bereikt dat er ongewenste zaken spelen op onze vereniging maar wij willen als vereniging graag meebewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij. Uit diverse onderzoeken onder sportend Nederland komen voldoende ernstige signalen naar boven waar ook wij onze ogen niet voor willen sluiten. Daarom is tijdens de laatste ledenvergadering de functie van vertrouwenspersoon bij ons ingevoerd. In de volgende nieuwsbrief zullen Cynthia en Winston een nadere toelichting geven op hun functie en wat er het afgelopen jaar op dit gebied is gedaan. 

Naar boven ˆ

Nieuwsbrief

Een belangrijke nieuwsbron binnen onze vereniging is de nieuwsbrief waar veel zorg en tijd in wordt gestopt. Afgelopen jaar heeft Frank Turpijn de rol van Martijn Wesly voor het verzorgen van de nieuwsbrief en website overgenomen. Veel dank voor Martijn voor de jaren dat hij dit heeft gedaan en we zijn blij dat Frank dit nu heeft overgenomen. Om te onderzoeken hoe wij jullie als leden het beste kunnen informeren is er door Frank een korte vragenlijst uitgezet. Langs deze weg nogmaals het verzoek om hier aan mee te doen. Zie hiervoor de eerdere nieuwsbrieven. Verder is het van belang dat je het mailadres van de LTV als ‘veilig’ aanmerkt waarmee wordt voorkomen dat de nieuwsbrieven in jullie spamfilters blijven hangen.

Naar boven ˆ

Weinig voortgang op de winterbanen en tribunes bij baan 1

Op korte termijn lijkt het niet opportuun om te verwachten dat we winterbanen gaan krijgen. Hiervoor is geen financiële ruimte bij de gemeente en wordt de investering voor ons als vereniging te hoog. Wel zijn we aan het onderzoeken hoe we de banen tijdens de winter toch open kunnen houden. Zoals jullie wellicht gemerkt en/of gezien hebben zijn de banen 1 en 2 tot begin januari nog bespeelbaar geweest. Helaas moesten ze er nu wel uit voor noodzakelijk onderhoud. Men gaat de algenaanslag aanpakken door een deel van het gravel te verwijderen en er een nieuwe laag op aan te brengen.

Naar boven ˆ

Vernieuwen toiletten gaat beginnen

In januari zal worden gestart met het vernieuwen van de toiletgroepen in het clubgebouw. Ook kijken we of de verlichting in de kantine kan worden gemaakt en komt er energiezuinige verlichting in de kleedkamers. Daarnaast krijgt de trainer in zijn ruimte een andere toiletgroep. Tijdens de ledenvergadering zullen wij jullie verder bijpraten en kunnen jullie de nieuwe toiletgroepen met eigen ogen komen bekijken.

Naar boven ˆ

Wat staat ons verder in 2020 te wachten

Ook in 2020 staan er nog voldoende zaken op de agenda waar we als vereniging met behulp van diverse leden mee aan de slag gaan:

  • Invulling geven aan het rookbeleid op onze vereniging
  • Organiseren van een tijdelijk ‘vangnet’ voor onze groundsman in het geval van ziekte of afwezigheid in combinatie met het in de winter bespeelbaar houden van de banen.
  • Clubgebouw voorzien van een elektronisch toegangssysteem gebruik makend van een App, zodat ‘Abrona’ tot het verleden gaat behoren voor de bardiensten.

Naar boven ˆ

Save the date voor de Algemene Ledenvergadering (ALV)

Noteer alvast de datum van de Algemene Ledenvergadering in uw agenda. Deze is dinsdag 18 februari 2020 om 20.00 uur in het clubgebouw. 

Wij zouden het waarderen en leuk vinden om jullie daar te zien om met elkaar van gedachten te wisselen over de toekomstplannen van onze vereniging en terugkijken op 2019.

Namens het Bestuur,
Bert Gadellaa

Naar boven ˆ

Clubnieuws Overzicht