Vertrouwenscontactpersonen

Wat is een Vertrouwenscontactpersoon (VCP)? 

De vertrouwenscontactpersonen (VCP) zijn binnen LTV Soesterberg het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. De VCP fungeert als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. Zij bieden een luisterend oor, geven raad en verwijzen door naar geschikte hulp indien dit gewenst is. Daarnaast adviseren en stimuleren zij de vereniging om preventieve maatregelen te nemen ter bevordering van een veilig en integer (sport) klimaat. 

De vertrouwenscontactpersonen zullen niet zelf inhoudelijk de klachten behandelen, maar de weg naar een goede oplossing proberen aan te geven. De vertrouwenscontactpersonen zijn op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Zij kunnen je informeren over de procedures en mogelijk vervolgstappen of je doorverwijzen naar een gespecialiseerde vertrouwenspersoon van het vertrouwenspunt sport van NOC*NSF, welke getraind zijn om inhoudelijke begeleiding te geven. In een vertrouwelijk gesprek helpen zij je bij het doen van je verhaal. Bijvoorbeeld over zaken als pesten, seksuele intimidatie en discriminatie.

De vertrouwenscontactpersonen bij LTV Soesterberg zijn: 

   
Winston Zuiverloon   
Telefoon 06 5497 8498
Cynthia van Amstel
Telefoon 06 2259 2856

De VCP zijn neutraal en onafhankelijk van het bestuur. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

LTV Soesterberg, oktober 2019

Afspraken & regels Overzicht