EXTRA INFORMATIE OVER AANMELDEN NAJAARSCOMPETITIE

 

·        Niet compact, wel verkort: In de competitie wordt er nergens compact gespeeld (d.w.z. winnende punt op 40-40 en een wedstrijdtiebreak tot 10 i.p.v 3e set), behalve in de 8&9 competitie. Voor alle competitievormen geldt dat er verkort wordt gespeeld. Dit houdt in: geen 3e set maar een wedstrijdtiebreak tot 10 (met minimaal 2 punten verschil).

·        Teamgrootte: de TC streeft naar teamgroottes van 6-8 personen. Let wel: iedere week dienen er 4 spelers per team (minimaal 3 spelers in de 8&9 competitie) beschikbaar te zijn. Dit is de verantwoordelijkheid van het team en niet van de Technische Commissie. Niet komen opdagen levert – naast een slecht imago -  een geldboete op vanuit de KNLTB; deze boete zal door het nalatige team zelf moeten worden betaald.

 

·        Indeling klassen : op basis van ploeggemiddelde; alle competitiesoorten van de Najaarscompetitie worden op basis van ploeggemiddelden ingedeeld in verschillende klassen. Bij deze indeling wordt uitgegaan van de actuele rating van de spelers op het moment van inschrijving (in plaats van de speelsterktes).

·        Aanmelden (als individu of onderdeel van een team) kan tot 24 juni.

·        Teamvoorkeur: voorkeur opgeven mag, maar de TC heeft uiteindelijk de beslissende stem in de samenstelling van de teams, waarbij zorgvuldige afwegingen zullen worden gemaakt.

·        Iedereen dient een eigen inschrijfformulier te mailen.

·        Terugtrekken: Na 1 juli is terugtrekking van een team niet meer mogelijk. De kosten van eventuele terugtrekking van een team komen voor rekening van het team.

·        Kosten: de competitiebijdrage is € 50,00 per team (ongeacht het aantal spelers) plus ballengeld. De ballen blijven eigendom van de spelers.

·        Ballen: er mag alleen gespeeld worden met ballen die verstrekt worden door de vereniging.

·        Invallen: iedereen mag in het najaar onbeperkt competitie spelen in één week zonder dispensatie. Dit houdt in dat iemand, die bijv. op vrijdagavond heeft gespeeld ook mag spelen/invallen op zaterdag. Hier zitten wat beperkingen aan m.b.t. klassenvolgorde e.d., maar dit geeft wel meer mogelijkheden om een team compleet te krijgen.

·        Bardienst: het kan zijn dat er aan competitiespelers gevraagd wordt om een extra bardienst te draaien indien het aantal ‘openstaande’ bardiensten hoger is dan het aantal leden dat nog een bardienst moet draaien. Dit is afhankelijk van het totaal aantal benodigde bardiensten in het jaar versus het totaal aantal leden die reguliere bardiensten kunnen draaien.

·        Communicatie: de teams worden zo spoedig mogelijk na inschrijving bekend gemaakt op de website van de vereniging.

·        Inleveren inschrijfformulier voor 24 juni 2019
Simone van der Flier, Gen. Winkelmanstraat 130, 3769 EH Soesterberg.
E-mail: svdflier@hotmail.com
Tel: 06-538 528 30

Competitie overzicht