De beste wensen en een nieuwe trainer

De beste wensen

Namens het bestuur willen wij al onze leden en degenen die hun dierbaar zijn een voorspoedig 2019 wensen met veel geluk, gezondheid en (tennis)plezier. Hopelijk zien wij jullie tijdens het Midwintertoernooi, zaterdagavond 12 januari a.s., zodat we deze wensen ook persoonlijk kunnen overbrengen. Vergeet niet je hiervoor vandaag nog op te geven.

 Er is witte rook…, de nieuwe trainer is bekend

Na een ‘zoektocht’ van enkele maanden zijn we blij dat wij kunnen melden dat wij in Stefan Tewes een nieuwe trainer hebben gevonden. Stefan begint op 1 april a.s. bij de start van het nieuwe tennisseizoen. Stefan is naast tennistrainer, inwoner van Soesterberg en de eigenaar van tennisschool TAST. 

Hierdoor kunnen wij naast Stefan ook beschikken over andere trainers om zo een zo passend mogelijk lesaanbod samen te stellen. Stefan zal fungeren als hoofdtrainer en het grootste deel van de lessen zelf gaan geven. In deze nieuwsbrief stelt Stefan zichzelf voor. Mochten er op voorhand vragen zijn dan kunnen jullie terecht bij Robert-Jan van Hoorn, voorzitter van de Technische Commissie, die het selectieproces heeft gecoördineerd. Op de rechterfoto in het midden Stefan Tewes, links Paul van Maarseveen, penningmeester en rechts Bert Gadellaa, voorzitter. Robert-Jan kon helaas niet bij de ondertekening aanwezig zijn, terwijl hij wel het meeste werk heeft verricht!

           

 

Save the date

Noteer alvast de datum van de Algemene Ledenvergadering in uw agenda. Deze is dinsdag 19 februari 2019 om 20.00 uur in het clubgebouw.

Wij zouden het waarderen en leuk vinden om jullie daar te zien om met elkaar van gedachten te wisselen over de toekomstplannen van onze vereniging en terugkijken op 2018. Zie hiervoor ook de laatste nieuwsbrief van 2018 over de zaken die er op dit moment spelen.

 

Clubnieuws Overzicht