Belangrijk nieuws over onze trainer

Beste leden,

 We werken op dit moment aan een toekomstvisie voor de vereniging. Als onderdeel van deze visie hebben wij als bestuur in goed onderling overleg besloten om het aflopende contract per 31 maart 2019 met de organisatie van Scipio Beumer, onze huidige trainer, niet te verlengen.

Wij zijn van mening dat de combinatie van het aflopende contract en de uitrol van de nieuwe toekomstvisie een natuurlijk moment is om op zoek te gaan naar een nieuwe trainer. Hierbij past een trainer zonder verleden bij onze vereniging. Een trainer met nieuwe inzichten die ons als vereniging verder kan brengen en een (verdere) impuls kan geven aan de groei van onze vereniging. Over de toekomstvisie zullen wij jullie later inhoudelijk informeren.

 Wij zijn Scipio zeer dankbaar voor de vele jaren die hij via zijn eigen organisatie aan onze vereniging verbonden is geweest en de nauwe betrokkenheid die hij al die jaren heeft getoond. Hij heeft in zijn periode bijgedragen aan de ontwikkeling van onze vereniging. De succesvolle tenniskampen die ieder jaar door hem zijn georganiseerd staan bij velen nog op het netvlies. De keuze om afscheid te nemen van Scipio is daarom ook zeker geen makkelijke geweest. Wij wensen hem zeer veel succes toe in de toekomst.

 Wij zullen de winterperiode, waarin Scipio nog de lessen zal verzorgen, gebruiken om een nieuwe trainer te zoeken. Zodra hier meer over te melden is, zullen wij jullie daar vanzelfsprekend over informeren.

 Mogelijk roept een dergelijk besluit bij jullie vragen op. Mochten die vragen er zijn dan beantwoorden wij deze graag. Jullie kunnen hiervoor contact opnemen met Robert-Jan van Hoorn onze voorzitter van de Technische Commissie via het mailadres van het bestuur secretaris@ltvsoesterberg.nl.

 Met vriendelijke groeten,

 LTV Soesterberg

Bert Gadellaa

Voorzitter

 

Clubnieuws Overzicht