APP-GROEPEN VOOR DE JEUGD

 
Zoals eerder aangekondigd is de JC druk bezig om per leeftijdscategorie (oranje/rood/groen/geel) app-groepen te maken. In deze app-groepen zal de JC activiteiten bekend maken zoals toernooien, Clinics etc. Op die wijze is er nog makkelijker onderling contact met de jeugd mogelijk.
 
Alle jeugdleden waar een mobiel nummer  (van hen zelf of van één van de ouders/verzorgers) van bekend is, hebben afgelopen week een whats appbericht ontvangen, waarin toestemming wordt gevraagd voor het toevoegen van het desbetreffende mobiele nummer in de desbetreffende appgroep.
Zonder toestemming ( gelet op de Wet op de Privacy) zullen wij het mobiele nummer niet toevoegen in de appgroep. Hierdoor loopt men de kans belangrijke informatie te missen of pas later te ontvangen terwijl het doel juist is om sneller met de jeugdleden te kunnen schakelen!
 
Wij hebben van een aantal jeugdleden en/of hun ouders/verzorgers nog geen reactie op ons whats appbericht ontvangen; graag een korte reactie terug ( akkoord/niet akkoord met toevoegen aan de appgroep) is voldoende!
 
Dank voor jullie medewerking!
De Jeugdcommissie 
Jeugdactiviteiten overzicht