Meldpunt datalek bij de LTV Soesterberg

Onderstaand is het protocol dat de LTV Soesterberg hanteert bij de melding van een datalek beschreven.

 

Datalek Protocol

Als een datalek bij de LTV Soesterberg geconstateerd wordt, dan moet dit gemeld worden.

De melding kan gedaan worden via de een e-mail naar privacy@ltvsoesterberg.nl

De ledenadministrateur registreert de melding in de datalekken registratie van de LTV Soesterberg.

Het bestuur beoordeelt vervolgens de melding en ondernemen actie.

Indien nodig wordt door de ledenadministrateur een melding gemaakt bij het Meldloket datalekken Autoriteit (https://datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl)

Hierbij wordt de volgende richtlijn gebruikt bij het beoordelen of een datalek gemeld wordt: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/
richtsnoeren_meldplicht_datalekken_0.pdf

Het e-mailadres dat gebruikt wordt voor het melden van een datalek bij de LTV Soesterberg is: privacy@ltvsoesterberg.nl

                  

 

 

Persoonsgegevens Overzicht