Privacy en AVG bij LTV Soesterberg

Zoals jullie wellicht mee hebben gekregen uit de media is per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. De AVG bevat nieuwe privacyregels met als belangrijkste doel om persoonsgegevens nog beter te beschermen.

Uiteraard moet de LTV Soesterberg zich ook aan deze regels houden. Wij hebben dit in hoofdlijnen  vastgelegd in onze Privacy Statement.

Om een vereniging te kunnen zijn hebben wij een aantal persoonsgegevens nodig van de leden. Destijds bij aanmelden heb je als lid deze gegevens vrijwillig afgestaan.

Wij blijven vertrouwelijk met de persoonsgegevens omgaan. Als lid heb je het recht om in te zien welke persoonsgegevens er van je zijn vastgelegd. Ook heb je vanaf nu nadrukkelijk het recht om je persoonsgegevens te laten verwijderen als je geen lid meer bent van de vereniging.

Tevens hebben wij een procedure opgesteld om datalekken te melden indien deze geconstateerd worden.  Wij zullen hier dan adequaat op reageren en indien nodig een melding doen bij het meldloket datalekken Autoriteit. Een melding kan digitaal gedaan worden bij privacy@ltvsoesterberg.nl. Het volledig datalek protocol staat ook op onze site.

Mocht je nog nadere informatie willen hebben over de AVG binnen de LTV Soesterberg dan kan je een mail sturen naar privacy@ltvsoesterberg.nl

Stel je privacy in voor de website ›

Persoonsgegevens Overzicht