Update over de banen

Er is goed nieuws de banen zijn gereed om weer te kunnen tennissen. Helaas lukt het nog niet om deze week ook al bardiensten te organiseren. Vanaf dinsdagavond 3 april is er weer bardienst. Dit betekent dat het nog een uitdaging wordt om ’s avonds de verlichting aan te krijgen. Maar daar gaan we wel ons uiterste best voor doen zodat de baanverlichting van 19.30 uur tot 22.00 uur aan is. 

Daarnaast hebben we ook nog wat problemen met het nieuwe afhangbord. We hopen dat ook deze week op te lossen in overleg met de leverancier. Mocht het afhangbord nog niet werken dan vertrouwen we erop dat we met elkaar een oplossing vinden zodat iedereen de ruimte krijgt om te spelen. (Rondje langs de velden wie er al 45 minuten op de baan staat zou moeten voldoen!!). Het is even niet optimaal maar er wordt hard aan gewerkt. Excuus voor het ongemak.

Aangezien de banen nog relatief zacht zijn is het nog niet toegestaan om te singelen. Dus de eerste week graag alleen dubbelspel spelen en tussen het spelen door de banen vegen zodat er geen kuilen ontstaan.

Denk er verder aan dat als er nog sprake is van nachtvorst er pas getennist mag worden als de banen niet meer bevroren en droog zijn. De komende week wordt er behoorlijk wat regen voorspeld. Denk er aan dat als er plassen op de baan liggen er ook niet getennist mag worden. De plassen mogen nooit met het sleepnet worden weggeveegd. Dit zorgt voor heel veel schade aan het gravel. Dus niet doen!!

We hebben er begrip voor dat jullie weer heel graag willen tennissen, maar in het begin voorzichtig omgaan met de banen zorgt ervoor dat we er ook het hele seizoen veel plezier aan kunnen beleven. Wij vertrouwen op ieders medewerking.

Het bestuur

Clubnieuws overzicht