Bardienst plannen

(update 12-09-2019: instructies bardienst plannen vernieuwd)

Hallo tennissers,

Nog een paar dagen en we kunnen weer beginnen met tennissen….

Om dit voor elkaar te krijgen moeten er wel enkele zaken geregeld worden. Vandaar onderstaand bericht waar wij twee zaken met jullie willen delen. Het aanmelden voor de bardienstverplichting en hoe je dit kan doen en als tweede de wettelijke verplichting dat iedereen een IVA-certificaat behaald.

 Niet ons idee, maar als wij dit niet goed regelen kan dit ons als vereniging een forse boete opleveren. Daarom ook graag dat deel goed lezen en gewoon even doen als je dit nog niet gedaan hebt. Het is niet al te moeilijk en velen hebben dit inmiddels ook al gedaan. Kan een hoop gedoe voorkomen.

1. Aanmelden voor de bardienst

Net als vorig jaar gaat dit geautomatiseerd via de site bardienstplanner.afhangbord.nl  Je kunt hier inloggen met je e-mailadres of bondsnummer en het wachtwoord dat je hebt. Indien je je wachtwoord niet meer weet kun je via de link “wachtwoord vergeten” een nieuw wachtwoord opvragen. Hoe je je kunt inschrijven voor een bardienst kun je lezen in de bijlage.

Je kunt je meteen inschrijven voor minimaal 2 bardiensten. Wij zouden het liefst zien dat je inschrijft voor bardiensten in de eerste weken/maanden van het seizoen zodat deze periode snel ingevuld is en er gelijk vanaf het begin van het seizoen bardiensten zijn. Wel zo fijn. Vind je het leuk om op drukkere avonden en dagen een bardienst te draaien dan zijn de diensten tijdens de clubkampioenschappen, de Soester Kampioenschappen en het Open 45+ toernooi aan te raden. Ook de bardiensten tijdens het Open Toernooi, dat dit jaar van 15 t/m 23 juli wordt gehouden, zijn druk maar is enige ervaring wel vereist.

Als je van mening bent dat je geen bar- of schoonmaakdienst kunt of wilt draaien dan verzoeken wij je om toestemming te vragen bij het bestuur zoals geregeld in ons Huishoudelijk reglement. Maar wij hebben jullie ook dit jaar weer hard nodig voor een goede barbezetting. Uiteindelijk zullen we het toch met zijn allen moeten doen.

Inschrijven voor de bardiensten is verplicht voor 27 maart a.s. Mocht je nog vragen hebben of het inschrijven lukt niet stuur dan een e-mail naar barcommissieltvsoesterberg@gmail.com

2. Behalen van het IVA-certificaat

Zoals al eerder gemeld is het een (wettelijke) eis dat voor ieder lid die een bardienst draait er een I.V.A. certificaat (Certificaat Instructie Verantwoord Alcohol schenken) aanwezig moet zijn. Dit certificaat moet bij een controle (door bijvoorbeeld de gemeente) getoond kunnen worden. Is dit niet aanwezig dan kunnen wij hiervoor een forse boete krijgen. Tot op heden zijn er al ruim 100 leden geweest die dit certificaat behaald hebben, waarvoor hartelijk dank. De barcommissie vraagt iedereen die het I.V.A. certificaat nog niet heeft gehaald dit zo spoedig mogelijk te behalen. De gemeente heeft aangekondigd dit jaar te komen controleren.

Het certificaat behalen kan redelijk eenvoudig. Ga naar de volgende link: http://www.nocnsf.nl/iva  
Lees op deze webpagina de tabbladen zorgvuldig door en doe de test. Mocht u een foutief antwoord gekozen hebben, dan kan dit weer aangepast worden. LET OP! Bij het e-mailadres van de barverantwoordelijke vul je in: barcommissieltvsoesterberg@gmail.com en bij naam barverantwoordelijke kan je Paul Kratzenberg invullen.

Na het behalen van de test wordt het certificaat automatisch per e-mail naar uzelf en naar de barverantwoordelijke verstuurd. Deze certificaten worden verzameld in een map achter de bar.

Mocht je het certificaat al behaald hebben maar per ongeluk niet de mailgegevens van de barcommissie hebben ingevuld dan ontvangen we deze nog graag. Mail dit dan naar barcommissieltvsoesterberg@gmail.com.  Overigens onderzoeken we nog de mogelijkheid om een keer een voorlichtingsavond te organiseren in het clubgebouw waar ook het certificaat behaald kan worden. Dit voor mensen die het behalen van het certificaat via de bovengenoemde website lastig vinden. Mocht je hier aan mee willen doen laat ons dit dan even weten door een mail te sturen aan de barcommissie. Zodra hier wat over bekend wordt horen jullie van ons. Wij vertrouwen op jullie medewerking.

Wij hopen met jullie hulp er weer een gezellig en sportief tennisseizoen van te maken.

De barcommissie

Downloads:

Bardienst overzicht