Kosten lidmaatschap/lesgeld

 

Men kan zich opgeven voor het lidmaatschap door middel van het aanmeldingsformulier op de website.

Toelichting begrippen:                      

            Senioren:

    Leden die per 1 januari van het verenigingsjaar 17 jaar of ouder zijn.

Studenten:

    Leden die per 1 januari van het verenigingsjaar  17 jaar of ouder zijn en een dagopleiding volgen.

Junioren:

Leden die per 1 januari van het verenigingsjaar nog geen 17 jaar zijn.

Kids:   

Leden die per 1 januari van het verenigingsjaar nog geen 8 jaar zijn.    

Entreegeld:

    Elk nieuw lid betaalt eenmalig een entreegeld. Dit wordt tegelijk met de 1econtributie in rekening gebracht.

Gezinskorting:     

Vanaf het derde lid uit hetzelfde gezin, wonend op één adres wordt een korting op de contributie verleend.

Blessureregeling: 

Wanneer een lid gedurende het seizoen niet meer kan spelen als gevolg van een (zware) blessure, bestaat de mogelijkheid om een deel van de contributie        retour te ontvangen. Een verzoek dient schriftelijk en met redenen omkleed te worden ingediend bij de ledenadministratie. Het bestuur beoordeelt of het verzoek wordt gehonoreerd.

 

Wijze van betalen
Betalingen worden op de volgende wijze via automatische incasso geïncasseerd:

·        De contributie wordt in twee termijnen (50%/50%) geïncasseerd en wel omstreeks 27 februari en 27 april.

De jaarlijkse kosten van het lidmaatschap op basis van automatische incasso bedragen in 2019:

 

Bedrag

Toelichting

Senioren

€ 170,-

  (gelijk aan 2018)

Studenten (100% student)

  130,-

Verplicht om kopie van de studenten- of collegekaart in te leveren bij de ledenadministratie

Junioren

€ 130,-

  (gelijk aan 2018)

Kids tarief t/m 7 jaar

€ 80,-

  (gelijk aan 2018)

Entreegeld Senioren

€ 25,-

Alleen in eerste jaar van lidmaatschap

Entreegeld Junioren

€ 10,-

Alleen in eerste jaar van lidmaatschap

Competitiebijdrage

Kostprijs 

 Alleen van toepassing op competitiespelers senioren

Gezinskorting:

 

 

Derde gezinslid

-/- € 20

 

Vierde gezinslid

-/- € 25

Totale korting bedraagt dan EUR 45 (EUR 20+ 25)

Vijfde gezinslid

-/- € 30

Totale korting bedraagt dan EUR 75 (EUR 20 + 25+ 30)

Zesde gezinslid

-/- € 30

Totale korting bedraagt dan EUR 105 (EUR 20+25+30+30)

 

Met ingang van het tennis seizoen 2012 worden er weer bardiensten gedraaid. Hiervoor wordt conform het huishoudelijk reglement € 50,- waarborg in rekening gebracht. Door 2 bardiensten te draaien in het seizoen wordt per keer € 25,- retour gestort aan het eind van het seizoen. Het bedrag van € 50 wordt automatisch geïncasseerd bij de twee termijnen van de contributie. 

Tennislessen

Met ingang van 2019 worden de tennislessen verzorgd door TAST tennisschool. Opgave voor tennislessen vindt plaats bij TAST tennisschool. Tennisschool Tast factureert rechtstreeks aan de tennisser. De kosten van het lessen staan op de site van de tennisschool.  

 

Opzeggen
Opzegging van het lidmaatschap voor het volgend verenigingsjaar dient te geschieden voor
30 november van het voorafgaande verenigingsjaar(dus opzeggen voor 2020 moet uiterlijk op
30 november 2019 zijn gedaan)
. Opzeggen kan alleen schriftelijk bij de ledenadministratie (
ledenadministratie@ltvsoesterberg.nl)  Mondelinge mededelingen of mededelingen aan de trainer kunnen niet als opzegging worden geaccepteerd. Wordt niet tijdig opgezegd, dan wordt het lidmaatschap gecontinueerd en bent u de volledige contributie voor het komende verenigingsjaar verschuldigd.

Contributie/Lesgeld overzicht