Blessureregeling

Wanneer een lid gedurende het seizoen niet meer kan spelen als gevolg van een (zware) blessure, bestaat de mogelijkheid om een deel van de contributie retour te ontvangen. Een verzoek dient schriftelijk en met redenen omkleed te worden ingediend bij de ledenadministratie. Het bestuur beoordeelt of het verzoek  wordt gehonoreerd.

Afspraken overzicht