SPONSOR IN BEELD (7): Organisatiebureau IJsselvliet

In de serie over onze sponsors dit keer aandacht voor IJsselvliet, sinds een aantal jaren n van onze sponsors. Een organisatie-adviesbureau en dan ook nog 'ns helemaal in Zwolle........ Wat doen die nu bij een tennisvereniging in Soesterberg ? De link loopt via Bert Gadellaa, die we allemaal wl kennen. Bert is vanaf de oprichting begin 2009 mede-eigenaar van dit bureau, waar inmiddels 19 mensen werken. Bert maar 'ns even laten praten......

Hij vertelt: "Een organisatieadviesbureau helpt organisaties en bedrijven bij het maken van belangrijke keuzes, zowel bij het nadenken daarover, als ook het binnen de organisatie uitvoeren van de hieruit voortvloeiende besluiten. Dat noem je dan het implementeren van die besluiten. Dat kan over geld gaan, over toekomstvisie, groeiplannen, automatisering, investeringen, de inrichting van hun administratie etc. De visie van IJsselvliet is dat we nauw bij die klant betrokken willen zijn, liefst op basis van een persoonlijke één-op-één adviesrelatie en ons werk niet doen op basis van ingewikkelde, dikke rapporten e.d. Onze klanten zitten m.n. in het segment van de middelgrote organisaties die last hebben van groeistuipen. Dan zie je vaak dat bijv. de directeur-eigenaar er behoorlijk alleen voor staat als het gaat om het nemen van beslissingen die van levensbelang kunnen zijn voor het voortbestaan of de groei van het bedrijf. Onze klanten moeten erop kunnen vertrouwen dat wij binnen al die hiervoor genoemde gebieden voldoende kennis en expertise in huis hebben en dus een goeie en betrouwbare gesprekspartner kunnen zijn". Dat betekent soms dus ook dat wij een klant niet zelf kunnen helpen maar een andere partij inschakelen.

 

Je kunt aan Bert merken dat hij enthousiast is over zijn bedrijf. Hij gaat verder: "Wij hebben een leuk team en zijn inmiddels gegroeid naar 19 mensen. De mensen die niet op kantoor werken, zitten dus veel bij klanten. We plannen een paar keer per maand een bespreking op kantoor, waar we elkaar informeren over waar we mee bezig zijn. Dat is heel inspirerend. Door die dingen daar door te spreken en kritische vragen aan elkaar te stellen, kun je veel van elkaar leren, nieuwe inzichten krijgen en daarmee onze dienstverlening steeds door-ontwikkelen waar onze klanten weer beter van worden. Dat is tenslotte waar alles omdraait, de dienstverlening aan onze klanten".

 

IJsselvliet heeft een hele mooie en informatieve website, die zeer de moeite waard is een keer te bezoeken (www.ijsselvliet.nl). Je kunt daarop precies zien wat zij doen, wat hun visie en strategie is. Als je die site wat langer volgt, zul je zien dat ie ook steeds actueel is. Ook daaraan kun  je zien dat IJsselvliet veel investeert in klantbenadering, vernieuwing en communicatie. Zo geven zij periodiek een uitgebreide nieuwsbrief uit en acteert een aantal medewerkers regelmatig als docent tijdens trainingen en seminars over bedrijfsvoering etc.
Bert: "Ook het verzorgen van opleidingen voor bijvoorbeeld controllers zien wij als middel om een steentje bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van bedrijven en wij krijgen er ook veel voor terug. We willen graag kennis delen; het inspireert onszelf en geeft ook ons weer nieuwe inzichten, die de kwaliteit van onze dienstverlening weer ten goede komen. Dat is leuk om te merken".

 

Rest nog de vraag waarom IJsselvliet uit Zwolle een tennisvereniging in Soesterberg sponsort.
Daar kan Bert een paar dingen op zeggen: "We zijn weliswaar gehuisvest in Zwolle, omdat in die regio de roots van het bedrijf liggen, maar we hebben ook in deze regio genoeg klantcontacten. Het gaat er eigenlijk meer om dat wij als IJsselvliet midden in de samenleving willen staan en daar hoort ook bij dat je wat "teruggeeft". Dat is ook weer investeren in groei en ontwikkeling. We proberen dan vaak aan te haken bij goede doelen. Sponsoring van een sportvereniging en dan m.n. de jeugd van zo'n vereniging, past daar prima in.....!!

Sponsor in beeld Overzicht