SPONSOR IN BEELD (4): Bres Advocaten

In de serie waarin we sponsoren nader voorstellen dit keer aan tafel met René Boekhoff, partner in de maatschap van Bres Advocaten uit Soest en één van de zeven advocaten die daar werkzaam zijn. Eén van zijn collega's, gespecialiseerd in arbeidsrecht, is "onze" Max Vetkamp, voormalig voorzitter en nog steeds actief tennisser bij onze vereniging.

"Bres Advocaten komt voort uit een drietal kleinere kantoren uit Soest en omgeving en bestaat als zodanig nu ruim twee jaar", vertelt René. "Wij hebben gezocht naar waarin we elkaar professioneel kunnen versterken, zonder al te groot te worden, want dat willen we niet. Wij willen een dienstverlener zijn die m.n. het midden- en kleinbedrijf adviseert en zich daarnaast richt op de particuliere markt, laagdrempelig en midden in de lokale en regionale praktijk van alledag. De menselijke maat is voor ons belangrijk en dat zie je terug in onze manier van werken. Persoonlijk contact en dicht bij onze cliënten".
"Als je bijvoorbeeld kijkt naar het arbeidsrecht, waarin zeker in deze tijd heel veel speelt, dan is de rol van de advocaat steeds vaker die van adviseur. Vroeger was de advocaat iemand die werd ingeschakeld op het moment dat het ging om "je recht halen" en dan eindigde men vaak bij de rechter . Dat is echter lang niet altijd nodig. Als je vroegtijdig een advocaat inschakelt, kan die vaak vóór dat zaken "verharden" en de kwestie echt een conflict wordt, met een cliënt bekijken wat iemand zelf écht wil en daar, samen met de cliënt, een strategie voor bepalen. Niemand is gebaat bij een gevecht dat voorkomen had kunnen worden. . Gerechtelijke procedures zijn soms onvermijdelijk, maar voor particulieren vaak zeer emotioneel beladen. Via het overlegmodel kan vaak een veel bevredigender oplossing gevonden worden. De advocaat kan daarin een verhelderende en adviserende rol vervullen, ook al omdat hij/zij bekend is met de toepassingspraktijk van het arbeidsrecht. In feite geldt datzelfde ook voor andere rechtsgebieden, bijv. het familierecht", aldus René.

 

"Wij als Bres Advocaten willen midden in de samenleving staan. Onze deur staat altijd open voor een vrijblijvend intakegesprek. Om die reden hebben wij bijvoorbeeld ook gekozen voor huisvesting van ons kantoor midden in Soest, aan de Burgemeester Grothestraat 74 en niet ergens in een kantoor op een bedrijventerrein o.i.d. Grappig is ook wel dat bijna al onze medewerkers uit Soest of directe omgeving komen. Dat maakt het plaatje compleet".

 

René geeft aan dat hierbij ook hun filosofie rond sponsoring past: "Wij doen het nodige aan sponsoring op lokaal en regionaal niveau, omdat we ons maatsschappelijk betrokken voelen.

 

Zo sponsoren we enkele sportverenigingen, maar bijv. ook het jaarlijkse muziektheater van de Griftland Scholengemeenschap hier in Soest".

 

Bres Advocaten heeft een heel mooie en overzichtelijke website (www.bresadvocaten.nl), waarop precies hun dienstverlening, visie en stijl van werken wordt weergegeven.

Sponsor in beeld Overzicht