Lesreglement

Lesreglement 

 • Een lesuur duurt 45 minuten; een leshalfuur duurt 25 minuten.  
 • De les gaat altijd door, tenzij de trainer (lesgever) afbelt.  
 • Om aan deze trainingen deel te nemen, dient u lid te zijn van LTV Soesterberg.  
 • Als u 24 uur van tevoren of later, mits met geldige reden, een privéles afbelt, zal   geprobeerd worden die les in te halen.  
 • Er wordt les gegeven volgens de regels van de V.N.T. (Vereniging van Nederlandse  Tennisleraren), hetgeen het volgende inhoudt:
  • de eerste regenles voor rekening lesnemer,
  • tweede regenles wordt ingehaald of voor rekening trainer (lesgever),
  • derde regenles voor rekening lesnemer etc. etc. 
 • Eenmaal aangevangen lessen worden nooit ingehaald.  
 • De trainer (lesgever) beoordeelt of een training geen doorgang kan vinden.  
 • Jeugdlessen worden zoveel mogelijk in groepen van 8 kinderen gegeven.  
 • Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk in homogene groepen te trainen.  
 • Er wordt geen les gegeven op zondagen, officiële feestdagen en tijdens de zomervakantie van de Basisscholen (tenzij anders aangegeven).  
 • Exacte data zullen tijdens de les bekend worden gemaakt. 

Jeugdleden kunnen zich schriftelijk aanmelden voor tennistraining bij de trainingscoördinator. Deze aanmelding dient door de ouders te gebeuren. Op basis van ontvangen aanvragen worden de trainingsgroepen samengesteld. Hierbij wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met de leeftijd, speelsterkte en omvang van de groepen. Ook met persoonlijke voorkeuren en eventuele verhinderingen zal voor zover mogelijk rekening worden gehouden. Er wordt echter geen garantie gegeven dat met alle genoemde factoren rekening zal worden gehouden. Het staat een jeugdlid na de indeling nog vrij om af te zien van training als men niet tevreden is over de trainingsgroep waar men is ingedeeld. De trainingen worden gegeven gedurende het tennisseizoen. Op feestdagen en tijdens schoolvakanties wordt er geen les gegeven. Daarnaast zijn natuurlijk de weersomstandigheden bepalend of een les wel of niet door kan gaan. Zie hiervoor het bovenstaande lesreglement.

Trainingen Overzicht