Algemene ledenvergadering (ALV) 2021

Op maandag 15 februari is de Algemene ledenvergadering (ALV) van 2021. De vergadering zal dit jaar digitaal zijn via Teams vanaf 20 uur.

Deelnemen

Aanmelden kan door een mail te sturen aan secretaris@ltvsoesterberg.nl. Heb je vragen of punten voor op de agenda? Zet ze in de mail.

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen en inkomende stukken
 3. Vaststellen van de notulen
 4. Kort terugblik op 2020
 5. Financieel jaarverslag 2020
 6. Verslag van de Kascontrolecommissie
 7. Benoeming Kascontrolecommissie 2021
 8. Update verbeteringen park
  PAUZE
 9. Update vanuit de TC
 10. Vooruitblik 2021
 11. Begroting 2021
 12. Vaststelling begroting en contributie 2021
 13. Verkiezing bestuursleden
 14. Rondvraag
 15. Sluiting
Bestuur Overzicht