Bestrijding Japanse Duizendknoop

japanse duizendknoop

Wij ontvingen afgelopen vrijdag onderstaand bericht van de gemeente Soest. Hier graag aandacht aan besteden en uit de buurt van de gemarkeerde planten blijven a.u.b.

‘Hierbij wil ik u informeren dat vanaf maandag 28 september a.s. het bedrijf Loohorst in opdracht van de gemeente aan de slag gaat met het met bestrijden van de Japanse duizendknoop op en rondom uw sportpark. Deze diepgewortelde plant breidt zich snel uit, overwoekert andere planten en zorgt voor schade aan o.a. natuur, wegen en gebouwen. Vandaar dat er ingezet wordt op het bestrijden van deze plant.  

De bestrijding vindt plaats door middel van het handmatig injecteren van deze planten met een bestrijdingsmiddel. Dit gebeurt middels een kleine injectiespuit direct in de plant. Vervolgens worden de behandelde planten gemarkeerd zodat herkenbaar is welke plant behandeld is. De werkzaamheden zullen, afhankelijk van de weersomstandigheden, circa 1,5 week in beslag nemen. Het verzoek is om tijdens de werkzaamheden deze mensen de ruimte te geven en niet in de betreffende bosschages te komen.’

Clubnieuws Overzicht