De club heeft jouw hulp nodig

Alle seniorleden hebben een persoonlijke e-mail ontvangen met de vraag om op geheel vrijwillige basis de betaalde barborg over de ene vervallen bardienst ad € 25 aan de club te ‘doneren’.

Door de beperkte opening van de kantine, het niet doorgaan van de voorjaarscompetitie en ons open toernooi als gevolg van de corona crisis is er dit seizoen ook minder behoefte aan bardiensten. Dit betekent dat er dit seizoen per seniorlid maar één verplichte bardienst hoeft te worden gedraaid. Hierdoor missen we ook enorm veel baromzet en steven we dit seizoen naar verwachting af op een behoorlijk financieel tekort. 

Om dit tekort te beperken zullen hebben seniorleden een persoonlijke e-mail ontvangen met de vraag om op geheel vrijwillige basis de betaalde barborg over deze ene vervallen bardienst ad € 25 aan de club te ‘doneren’ om zo onze vereniging naar de toekomst gezond te helpen houden. Wij hopen dat hier door velen positief op wordt gereageerd. Het andere deel van de borg blijft gewoon gekoppeld aan het draaien van de resterende verplichte bardienst

Wat moet je doen?

Wij als bestuur beseffen dat Corona ook jullie persoonlijk financieel zwaar heeft kunnen raken. Wij hebben er dus alle begrip voor als je deze donatie van 25 euro niet wil/kan doen. Iedereen is hier vrij in, al hopen wij er natuurlijk wel op dat zoveel mogelijk leden deze donatie willen doen in het belang van onze vereniging.

Als je deze donatie niet wil doen dan kan je zonder opgave van reden een mail sturen naar penningmeester@ltvsoesterberg.nl o.v.v. je naam en ik doe geen donatie van € 25. Dan zal deze 25 euro aan het eind van het jaar aan je worden terugbetaald.   

Clubnieuws Overzicht