Corona-protocol LTV Soesterberg

Corona-protocol LTV Soesterberg – Covid 19 – Senioren en junioren
versie 9 april 2021

De belangrijkste regels op een rijtje

    Jeugd (tot 18 jaar) en volwassenen tot 27 jaar   Volwassenen vanaf 27 jaar
Trainen
(binnen en buiten)
 • Leraar aanwezig
 • Geen maximale groepsgrootte
 • Leraar aanwezig
 • 1.5 meter afstand
 • Maximaal 4 spelers per baan (excl. trainer)  
Vrij spelen 
(binnen en buiten)
 • Geen maximaal aantal spelers per baan
 • 1.5 meter afstand 
 • Maximaal 4 spelers per baan
Wedstrijden
(binnen en buiten)
 • (Officiële) wedstrijden in teamverband zoals competities en toernooien zijn niet toegestaan.
 • Wedstrijden met teams van de eigen club (interne wedstrijden/ onderlinge potjes) zijn wel toegestaan. Vrijdagmiddagtennis jeugd kan daarmee doorgang vinden.
 • (Officiële) wedstrijden in teamverband zoals competities en toernooien zijn niet toegestaan. 
 • Georganiseerde (interne) wedstrijden via de interne laddercompetitie zijn toegestaan, mits vooraf digitaal afgehangen en verder alle corona-maatregelen worden nageleefd. 
 • Dit geldt nog niet voor de Toss-avonden
 • Dubbelspel is toegestaan

Bekijk alle richtlijnen van de KNLTB

Regels tennispark LTV Soesterberg

 1. Betreden van het tennisterrein is geheel op eigen risico.
 2. Voor alle leden gelden de richtlijnen van het RIVM. Leden die verkouden zijn of zich niet lekker voelen blijven thuis. De leden waarvan de andere gezinsleden ziek zijn blijven thuis. Wacht je op de uitslag van een coronatest dan blijf je thuis. Verder vragen wij om de hygiëne regels die zijn afgegeven strikt te volgen. Denk hierbij aan:
  1. Was je handen goed voordat je naar de baan komt en ook daarna.
  2. Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  3. Gebruik papieren zakdoekjes
  4. Geen handen schudden of high fives.

 3. Alleen juniorleden mogen enkel- en dubbelspel spelen. 

 4. Seniorleden mogen zowel enkelspel als dubbelspel spelen en houden minimaal 1.5 meter afstand van elkaar (ongeveer je arm plus racket-lengte). Ga dus niet bij elkaar staan op de baan. Er mogen niet meer dan vier seniorleden tegelijk op de(zelfde) baan staan.

 5. Leden die willen vrijspelen moeten de baan vanuit huis vooraf te reserveren. Dit voorkomt wachtende leden op het park.  Ga naar afhangen, met een korte uitleg hoe je kan afhangen. Zonder afhangen is het niet toegestaan om naar de tennisbaan te komen.

 6. Er mag maar voor één speelperiode (een tijdslot) worden afgehangen. Het is dus niet toegestaan om twee speelperioden na elkaar te reserveren. De algemeen geldende regels van ‘afhangen’ gelden nu ook. Dit betekent dat in het geval er geen vrije banen beschikbaar zijn om te kiezen eerst een baan wordt afgehangen (gekozen) waarop een enkelspel wordt gespeeld tijdens de speelperiode voorafgaand aan die van jou. Pas als er geen banen meer beschikbaar zijn waarop een enkelspel wordt gespeeld, mag er een baan afgehangen (gekozen) worden waarop dubbelspel wordt gespeeld. LET OP: Als er dus nog vrije banen zijn waarop voorafgaand aan het tijdstip waarop jij wil spelen niet wordt getennist dan moet eerst deze baan gekozen worden en mag er niet gekozen worden voor een baan waarop voorafgaand aan jou tijd wel getennist wordt. Met andere woorden als er vrije banen zijn kies je eerst die tennisbaan en niet een tennisbaan waarop voorafgaand aan jouw reservering al iemand staat te tennissen. Ook niet als dit jouw favoriete tennisbaan is.

 7. Seniorleden komen maximaal vijf minuten van te voren naar de tennisbaan en gaan na het tennissen direct naar huis en blijven niet hangen op en rondom het tennispark. 

 8. Wanneer er tijdens vrij spel of training door jeugd tot 18 jaar samen met volwassenen vanaf 18 jaar wordt gespeeld dan gelden de regels voor volwassenen. Dus maximaal 2 spelers op de baan en altijd 1.5 afstand tot elkaar houden.

 9. Toeschouwers/ publiek zijn niet toegestaan op het park. Ouders mogen niet komen kijken bij de tennisles van hun kinderen.

 10. Voordat de seniorleden naar de tennisbaan komen, zowel om te trainen als om vrij te spelen, gaan zij thuis naar het toilet. Bidons en/of drinkflessen moeten thuis gevuld worden.

 11. De kantine, kleedkamers en douches blijven gesloten. Let op: Op dit moment is de kaartlezer kapot en kan er in geval van nood geen gebruik worden gemaakt van de toiletten in het clubgebouw. In geval van nood kan er gebruik worden gemaakt van de kantine van de skibaan mits geopend. Ook kan er bij het skicentrum om een sleutel worden gevraagd om naar het toilet te kunnen of bij de AED te kunnen. We hopen dit probleem zo snel mogelijk opgelost te hebben.

 12. Bij voorkeur komen de seniorleden op eigen gelegenheid naar het tennispark. 

 13. De banen zijn toegankelijk, mits er geen andere tijdsbeperkende maatregelen van toepassing zijn zoals de avondklok, op de volgende momenten voor zowel lessen als vrij spelen op:

    Openingstijden
  Maandag 9.00 - 22.00 uur
  Dinsdag 9.00 - 22.00 uur
  Woensdag 9.00 - 22.00 uur
  Donderdag 9.00 - 22.00 uur
  Vrijdag 9.00 - 22.00 uur
  Zaterdag 9.00 - 18.00 uur (geen verlichting)
  Zondag 9.00 - 18.00 uur (geen verlichting)
  .
 14. Het is niet toegestaan om buiten de in punt 12 genoemde openingstijden het park te betreden. 

 15. Toss-avonden zijn voor seniorleden niet toegestaan. De laddercompetitie mag wel worden gehouden mits wordt voldaan aan de normaal geldende maatregelen zoals vermeld onder punt 4 en 6. Voor de jeugdleden zijn verenigingsactiviteiten, zoals bijvoorbeeld de vrijdagmiddag toss wel toegestaan.

 16. De trainingen vinden in principe plaats op baan 3, 4 en 5 en indien nodig vanwege de aangescherpte maatregelen dat er maximaal vier seniorleden op een baan mogen, kan en mag er door de trainer uitgeweken worden naar andere banen. Trainingsgroepen die klaar zijn verlaten de banen eerst voordat een nieuwe groep de baan zal betreden. Luister hierbij goed naar de instructie van de trainer. De trainingen zullen worden ingericht conform de instructies van de KNLTB, NOC-NSF en zoals afgestemd met de VSG.

 17. Tijdens trainingen geldt voor seniorleden vanaf 27 jaar een maximum van vier spelers per baan en dienen de aanwijzingen van de trainer(s) strikt te worden gevolgd. Voor jeugdleden en seniorleden tot 27 jaar gelden geen beperkingen

 18. Seniorleden vanaf 27 jaar spelen alleen op de oefenmuur, anders kan de 1,5 meter afstand regel niet in acht worden genomen. Op de minibaan mag met maximaal twee seniorleden vanaf 27 jaar enkelspel worden gespeeld om zo de 1,5 meter afstand in acht te kunnen nemen. Voor jeugdleden gelden geen beperkingen qua aantal.

 19. Afval en gebruikte zakdoeken e.d. wordt bij voorkeur in de tennistas mee naar huis genomen en anders in de vuilnisbakken gegooid. Ook buiten het tennispark houden we het netjes en wordt geen afval e.d. op de grond gegooid.

 20. Er wordt zoveel als mogelijk gebruikt van eigen materialen. Tennisrackets mogen niet uitgewisseld worden.

 21. Op het tennispark zijn (verdere) gedragsregels opgehangen zodat deze voor iedereen duidelijk zijn. Deze gedragsregels dienen te worden nageleefd. Mensen die zich niet houden aan dit protocol en deze regels kunnen van het park worden verwijderd door de toezichthouders (nadat na een waarschuwing aanwijzingen toch niet worden opgevolgd).  

 22. Het naleven/opvolgen van de maatregelen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het bestuur, de corona-verantwoordelijke, de toezichthouder(s) en elk individueel lid en/of de ouders/verzorgers van een juniorlid. De gemeente Soest en Zeist kunnen controleren of de maatregelen worden nageleefd op de vereniging en zo nodig handhaven. Mocht een lid zich tegen beter weten in niet aan de regels houden dan loopt hij/zij het risico een boete van € 95,- te krijgen. Met dit protocol en de inrichting van ons park hebben wij als vereniging onze verantwoordelijkheid genomen om te voorkomen dat wij een boete kunnen krijgen van € 4.000 en dat de accommodatie wordt gesloten. Dit alles valt en staat echter met het gedrag van elk individueel lid. In het geval dat door niet-naleving van de voorschriften door leden de vereniging aansprakelijk wordt gesteld zullen wij alle hierdoor ontstane schade verhalen op de leden die hiervoor verantwoordelijk zijn. 

 23. Elk lid en/of introducee die op ons tennispark komt tennissen verklaart daarmee dat hij/zij kennis heeft genomen van dit protocol en zich bewust is van de gevolgen van niet-naleving van dit protocol en de aansprakelijkheid hiervoor accepteert.

 24. De Corona contactpersonen van de LTV Soesterberg zijn:
  Robert-Jan van Hoorn (06 1419 5100) en Bert Gadellaa (06 4337 8817).

Mochten jullie vragen hebben neem dan contact op met de Technische commissie of met de genoemde contactpersonen. 
Bestuur en Technische Commissie LTV Soesterberg