Protocol senioren

Protocol LTV Soesterberg – Covid 19 – Senioren
versie 1-juni-2020

 1. Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mo-gen hebben. Tijdens vrijspelen, trainingen en wedstrijden hoeft geen 1,5 meter afstand gehouden te worden. Na het verlaten van de tennisbaan dient de 1,5 meter afstand weer in acht te worden genomen.

 2. Ouders/verzorgers die met hun eigen kind willen spelen die eveneens lid is, mogen afhangen op alle tijden dat het park geopend is. Bekijk de openingstijden ›

 3. Leden die willen vrijspelen dienen de baan vanuit huis vooraf te reserveren. Ga naar afhangen, met een korte uitleg hoe je kan afhangen.

 4. Er mag maar voor één speelperiode (een tijdslot) worden afgehangen. Het is dus niet toegestaan om twee speelperioden na elkaar te reserveren. De algemeen geldende regels van ‘afhangen’ gelden nu ook. Dit betekent dat in het geval er geen vrije banen beschikbaar zijn om te tennissen er eerst een baan wordt afgehangen (gekozen) waarop een enkelspel wordt gespeeld tijdens de speelperiode voorafgaand aan die van jou. Pas als er geen banen meer beschikbaar zijn waarop een enkelspel wordt gespeeld, mag er een baan afgehangen (gekozen) worden waar-op dubbelspel wordt gespeeld. LET OP: Als er dus nog banen zijn waarop voorafgaand aan het tijdstip waarop jij wil spelen niet wordt getennist dan moet eerst deze baan gekozen worden en mag er niet gekozen worden voor een baan waarop vooraf-gaand aan jouw tijd wel getennist wordt. Met andere woorden als er vrije banen zijn kies je eerst die tennisbaan waarop voor-afgaand aan jouw reservering niemand staat te tennissen. Ook als dit niet jouw favoriete tennisbaan is. Let op alleen als je een dag van tevoren reserveert is dit zichtbaar. Dus als je een week of enkele dagen in het vooruit wil reserveren dan is dit niet zichtbaar en kan je gewoon de baan reserveren die je wil.

 5. Voor alle leden gelden de richtlijnen van het RIVM. Leden die verkouden zijn of zich niet lekker voelen blijven thuis. De leden waarvan de andere gezinsleden ziek zijn blijven thuis. Verder vragen wij om de hygiëne regels die zijn afgegeven strikt te volgen. Denk hierbij aan:
  1. Was je handen goed voordat je naar de baan komt en ook daarna. 
  2. Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  3. Gebruik papieren zakdoekjes
  4. Geen handen schudden of high fives

 6. Seniorleden komen bij voorkeur maximaal vijf minuten van te voren naar de tennisbaan en gaan na het tennissen direct naar huis tenzij de kantine is geopend. 

 7. Indien gebruik wordt gemaakt van de kantine dienen de geldende instructies voor het kantinegebruik nauwgezet te worden gevolgd en aanwijzingen van de barvrijwilligers te worden gevolgd.

 8. Voordat de seniorleden naar de tennisbaan komen, zowel om te trainen als om vrij te spelen, gaan zij bij voorkeur thuis naar het toilet. Bidons en/of drinkflessen ook bij voorkeur thuis vullen.

 9. Er mag gebruik worden gemaakt van de toiletten in het clubhuis (voorportaal boven). Het heeft de sterke voorkeur om toiletbezoek zoveel als mogelijk thuis te doen. Het voorportaal is toegankelijk met de ledenpas. Zorg dus dat je ALTIJD je ledenpas bij je hebt!! 

 10. Bij gebruik van de toiletten moeten zowel voor als na het toiletgebruik de handen worden gewassen. Ook moeten de geldende instructies voor toiletgebruik worden gevolgd. Deze instructies zijn zichtbaar aanwezig in het toilet.

 11. De banen zijn toegankelijk op de volgende momenten:

    Openingstijden senioren
  Maandag 9.00 - 22.00 uur
  Dinsdag 9.00 - 22.00 uur
  Woensdag 9.00 - 22.00 uur
  Donderdag 9.00 - 22.00 uur
  Vrijdag 9.00 - 22.00 uur
  Zaterdag 9.00 - 21.00 uur
  Zondag 9.00 - 21.00 uur
  .
 12. Naast de mogelijkheid om vrij te spelen en te trainen is ook de interne laddercompetitie toegestaan. Er wordt geen baan vrij gehouden voor de laddercompetitie. Reservering voor de laddercompetitie geschiedt op precies dezelfde wijze als een ‘nor-male’ online reservering om vrij te spelen. Ook voor de ladder-competitie geldt de regel om 1,5 meter afstand te houden en dienen spelers pas maximaal vijf minuten voor aanvang naar de baan te komen en direct na afloop het park te verlaten.  Voor vragen over of deelname aan de laddercompetitie kan contact op worden genomen met de ledensupportcommissie.

 13. In overleg met de organisatie van de toss-avond zijn afspraken gemaakt op welke wijze de toss-avond wordt georganiseerd zodat er geen sprake is van samenscholing en de 1,5 meter af-stand regel kan worden nageleefd. Richtlijnen opgesteld door de organisatie van de toss-avond dienen strikt te worden nageleefd. Andere, externe, evenementen zoals competitie zijn uitgesteld tot het najaar en/of vinden nog niet plaats. Het open toernooi zal dit jaar geen doorgang vinden. We kijken stap voor stap welke andere interne evenementen mogelijk zijn afhankelijk van de besluiten van de overheid, NOC-NSF en de KNLTB. De LTV Soesterberg zal deze besluiten vanzelfsprekend volgen. 

 14. De trainingen vinden plaats op baan 3, 4 en 5. Trainingsgroepen die klaar zijn verlaten de banen eerst voordat een nieuwe groep de baan zal betreden. Luister hierbij goed naar de instructie van de trainer. De trainingen zullen worden ingericht conform de instructies van de KNLTB, NOC-NSF en zoals afgestemd met de VSG

 15. Alle seniorleden mogen enkel- en dubbelspel spelen.
   
 16. Ga tijdens het wisselen van baanhelft niet dichtbij elkaar zit-ten (bankje of stoelen).

 17. Afval en gebruikte zakdoeken e.d. wordt bij voorkeur in de tennistas mee naar huis genomen en anders in de vuilnisbak-ken gegooid. Ook buiten het tennispark houden we het netjes en wordt geen afval e.d. op de grond gegooid.

 18. Er wordt zoveel als mogelijk gebruikt van eigen materialen

 19. Op het tennispark zijn (verdere) gedragsregels opgehangen zodat deze voor iedereen duidelijk zijn. Deze gedragsregels dienen te worden nageleefd. Mensen die zich niet houden aan dit protocol en deze regels kunnen van het park worden verwijderd door de toezichthouders (nadat aanwijzingen niet worden opgevolgd). 

 20. Het naleven/opvolgen van de maatregelen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het bestuur, de corona-verantwoordelijke, de toezichthouder(s) en elk individueel lid en/of de ouders/verzorgers van een juniorlid. De gemeente Soest en Zeist kunnen controleren of de maatregelen worden nageleefd op de vereniging en zo nodig handhaven. Mocht een lid zich tegen beter weten in niet aan de regels houden dan loopt hij/zij het risico een boete van € 400,- te krijgen. Met dit protocol en de inrichting van ons park hebben wij als vereniging onze verantwoordelijkheid genomen om te voorkomen dat wij een boete kunnen krijgen van € 4.000 en dat de accommodatie wordt gesloten. Dit alles valt en staat echter met het gedrag van elk individueel lid. In het geval dat door niet-naleving van de voorschriften door leden de vereniging aansprakelijk wordt gesteld zullen wij alle hierdoor ontstane schade verhalen op de leden die hiervoor verantwoordelijk zijn.

 21. Elk lid en/of introducee die op ons tennispark komt tennissen verklaart daarmee dat hij/zij kennis heeft genomen van dit pro-tocol en zich bewust is van de gevolgen van niet-naleving van dit protocol en de aansprakelijkheid hiervoor accepteert.

 22. De Corona contactpersonen van de LTV Soesterberg zijn:
  Robert-Jan van Hoorn (06 1419 5100) en Bert Gadellaa (06 4337 8817).

Mochten jullie vragen hebben neem dan contact op met Technische-cie@ltvsoesterberg.nl of met de genoemde contactpersonen. 
Bestuur en Technische Commissie LTV Soesterberg